junio 2015No Picture

Crit de la llengua

En Aixina és  hem comentat extensament el primer volum, ya acabat, del Crit de la llengua del pare Josep Alminyana Vallés, comunicant als oyents que…